VÅRT FOKUS? ATTRAHERA, UTVECKLA OCH BEHÅLLA MEDARBETARE

Envite är en strategisk och operativ partner inom Employer Branding. Vi existerar för att hjälpa företag behålla, utveckla och attrahera medarbetare. På dagens arbetsmarknad finns det stora utmaningar och vi är helt övertygade om att Employer Branding är nyckeln för att behålla och samtidigt attrahera dem bästa medarbetarna!

Enligt flertalet undersökningar senaste året efterfrågar kommande generationer

  • Utvecklande ledarskap
  • Trevliga kollegor
  • Bra stämning på kontoret
  • Utvecklingsmöjligheter

För att kunna erbjuda det som kommande generationer efterfrågar måste företag idag arbeta mer strategiskt med sitt Employer Brand för att bli en attraktiv arbetsgivare. Steg ett är att identifiera sitt EVP (Employer Value Proposition), helt enkelt det som gör arbetsplatsen unik. Ett starkt EVP skapar engagemang hos befintliga medarbetare samtidigt som det gör framtida medarbetare nyfikna och intresserade vilka ni är!

Envite hjälper våra uppdragsgivare skapa starkare företagskulturer kopplat till grundläggande värderingar vilket bidrar till att uppnå affärsmässiga mål.